Skip to main content

Edukativně stimulační skupiny – budou?

By 25. 11. 2021Aktuality

 

Vážení rodiče předškoláků,

jako v předchozích „normálních“ letech, i v tomto školním roce spolu se Základní školou Letovice plánujeme uskutečnit edukativně stimulační skupiny (dále jen ESS) pro děti s povinným předškolním vzděláváním za doprovodu jednoho z rodičů.

ESS se budou konat v MŠ Komenského vždy o d 15:00 hod. – dny, třídy a vyučující upřesníme až začátkem ledna v závislosti na epidemiologické situaci. Ta je v současné době velmi nepříznivá a proto se nebude konat obvyklá nultá hodina ESS – schůzka rodičů s pedagogy MŠ a ZŠ a rozdělení dětí do skupin.

Do skupin budete děti přihlašovat prostřednictvím tabulek, které budou vyvěšeny v šatnách jednotlivých tříd. Vaše dítě prosím přihlaste nejpozději do 3. 12. 2021, abychom mohli včas objednat materiály, se kterými budou vaše děti pracovat. Tyto materiály dětem zůstanou a hradí je rodiče.

Po přihlášení, které je závazné, bude určen počet skupin (3 – 4).

Teprve po té zapíšete vaše dítě do jedné z nich podle dne, který vám bude vyhovovat.

Včas vás na možnost zápisu do některé ze skupin upozorníme.

Ještě jedna důležitá informace – pokud vážně uvažujete o odkladu školní docházky pro vaše dítě, konzultujte tuto možnost s vašimi třídními učitelkami. Vaše dítě by tak mohlo ESS absolvovat až příští školní rok.

Skupiny hravou formou rozvíjejí schopnosti, dovednosti a funkce důležité pro zvládnutí čtení, psaní a počítání.

Zaměřují se na rozvoj jemné motoriky, grafomotoriky, řeči, myšlení, rozvíjejí početní představy, sluchové vnímání, zrakové vnímání, prostorovou a pravolevou orientaci.

Program je rozvržen do deseti lekcí, každá trvá přibližně 1 hod. Lekce se budou pravděpodobně konat 4 x do měsíce. Začátek je stanoven na 15:00 hod.

Ve skupině může být maximálně 8 dětí, každé s jedním z rodičů.

Skupinu vede 1 pedagog z MŠ a 1 pedagog ze ZŠ.

Přítomnost rodičů je nezbytná. Uvidíte svoje dítě při spolupráci s ostatními dětmi a lektory-učitelkami a vytvoříte si reálný náhled na schopnosti svých dětí.

Děti následně pracují i doma na jednoduchých domácích úkolech, na jejichž plnění si můžete ověřit vytrvalost a práceschopnost vašeho dítěte.

Nezapomeňte:

Přihlásit se do 3. 12. 2021 zápisem do tabulek v šatnách. Přihlášení je závazné.

Cena materiálů je cca 600 Kč – ty zajistí MŠ.

Absolvování ESS posílí sebevědomí vašich dětí a umožní jim bezproblémový start v 1. třídě ZŠ.

 

Eva Pařilová, ředitelka MŠ