Skip to main content

Na konci měsíce října děti pomáhaly vydlabávat dýni a společně jsme se věnovali tématu ZDRAVÉ TĚLO.

Děti, za pomoci básničky, malovaly postavu, hrály pohybové hry na tělo ve dvojici i individuálně a rozvíjely koordinaci pohybu. Děti si povídaly o kostech (skládaly model kostry), o svalech a vnitřních orgánech (skládaly puzzle velkých rozměrů) a v rámci Hejného metody – prostředí Dřívka, děti obskládaly kamaráda (rozvoj prostorové orientace a odhadu). V prostředí Rytmu děti vytleskávaly slova a porovnávaly jejich délku i pomocí obrazového materiálu. Tvořily z netradičního materiálu obličej – pomocí bublinkové folie a tuše. Pomocí plastelíny modelovaly obličej. Tělo procvičily při hře s padákem a při překážkové dráze. Svoje smysly zkoumaly a pojmenovávaly mimo jiné, při činnostech s kladívkem a hřebíky – v rámci Technických školek, při úklidu zahrady, kdy děti hrabaly a odnášely listí do bioodpadu a rozvíjely zrakové i sluchové vnímání při didaktických hrách.

Celé téma vyvrcholilo pečením brambor v zahradní peci – děti brambory umyly, nasázely do pece a pak si na nich pochutnávaly. 🙂