Skip to main content

Podzim vchází do zahrádky

Děti se seznámily s charakteristickými znaky podzimu, naučily se pojmenovat všechna roční období. Poznávaly a pojmenovávaly ovoce a zeleninu, při čemž si rozšiřovaly slovní zásobu, která je předpokladem k dokonalejší komunikaci. Děti si vyzkoušely udělat ovoce a zeleninu různými výtvarnými způsoby (malba, kresba, tiskání, lepení,…). Děti pracovaly individuálně i ve skupinách.

Děti se zapojily do prací na zahradě, otrhaly rajčata, upravily záhon a roznosily kompost.

V rámci „Technických školek“ pracovaly s lupínkovou pilkou a z kartonu vyřezávaly ovoce a zeleninu. Při pobytu venku sbíraly přírodniny a vyráběly podzimníčky.

Na závěr tohoto období si děti donesly ovoce a zeleninu (děkujeme rodičům za spolupráci 🙂 ) a udělali jsme si velkou několikadenní ochutnávku.