Skip to main content

Podzimní plody a tvoření

Podzim je v přírodě i u nás ve školce. 🙂

Děti rozvíjejí svoje dovednosti, upevňují, co znají a rozmanitě tvoří. Pracují individuálně i ve skupině. V naší třídě souzníme s Hejného metodou, která dětem otevírá svět matematiky, v rámci jednotlivých prostředí, ještě před tím, než ji budou poznávat na základní škole, což je pro děti výhodou a budou si v tomto směru jistější.

Děti trénují grafomotorickými cvičeními uvolnění své ruky a správný úchop tužky. Rozvíjí jemnou motoriku např. při modelování. Hrubou motoriku děti trénují při pohybových hrách s podzimní tématikou a na školní zahradě v přírodním terénu, kde podle pracovního sešitu poznávaly listy stromů a pozorovaly housenky (děti jim dělaly tunel).

Oslavili jsme svátek Terezky, která se s dětmi podělila o zeleninový vláček s ovocnými vagónky – další skvělý nápad rodičů, jak zdravě slavit. Děkujeme.

V logopedické chvilce děti trénovaly sílu výdechového proudu pomocí lístků. Malovaly, vytrhávaly, stříhaly, lepily a mnoho dalšího.

Z přírodnin děti tvořily obrazy a při práci se zaměřovaly na detail. Přírodniny třídily zpět do sklenic.

Pospolu prožíváme podzimní pohodu. 🙂