Skip to main content

Podzimní ovoce

Děti si povídaly o podzimním ovoci: kde roste, jak vypadá zvenku a zevnitř, jak se ovoce zpracovává (procvičily souvislé vyjadřování, slovní zásobu, vzájemnou ohleduplnost, když mluvil někdo jiný), přikládaly barevná PET víčka na obrázky, modelovaly jablka a hrušky na podložky se stromem (rozvíjely jemnou motoriku a znalost barev), zatloukaly barevné papírky pomocí hřebíků a kladívka do polystyrenu (procvičily si barvy, jemnou motoriku a učily se bezpečné práci s hřebíky a kladívkem), malovaly ovocné stromy, jablka a hrušky (děti procvičovaly správné držení štětce a techniku malování barvami, prostorovou orientaci, předmatematické dovednosti při porovnávání počtu jablek a hrušek). Zahrály si pohybové hry s padákem (procvičily si barvy, zdokonalovaly hrubou motoriku a spolupráci s ostatními dětmi).

Děti si donesly do MŠ ovoce, které se zavázanýma očima zkoušely poznat pomocí čichu a chuti. Nakonec proběhla velká ochutnávka. 🙂