Skip to main content

Přichází podzim

By 1. 10. 20214 října, 20212021 - 2022, Fotogalerie, Sluníčka

Mladší děti malovaly jablíčka v rytmu říkanky. U klavíru se děti naučily novou písničku Hodiny, ve které se zpívá o střídání ročních období.

V rámci polytechniky předškoláci tvořili jablka, hrušky a švestky, zaťukáváním barevných papírů hřebíky do podložky. Mladší děti se učily pracovat s nůžkami a starším kamarádům připravovaly materiál k zaťukáváním. Předškolačka Lenička pracovala samostatně s kružítkem – vytvořila jablko.

Děti si protáhly svoje těla, při cvičení jógy. Snažily se o správnost provedení cviku.

Při pobytu na naší zahradě děti nabíraly kompost do kyblíků a sypaly jej na třídní záhonek. Děti využívaly přírodniny – z oblázků v bahništi Víťa postavil symbol naší třídy.

V rámci Hejného metody děti rozvíjely Kinestetický rytmus při písničce Hodiny, věnovaly se prostředí Bludiště s pohádkovými kartami O veliké řepě (děti pohádku vyslechly, seřadily obrázkové karty podle dějové linky, pohádku převyprávěly, zdramatizovaly, nakreslily), námět pohádky děti využily v prostředí Dřívka – rozvoj povědomí o geometrických tvarech, v prostředí Hranolky s pomůckou Cuisenairových hranolů – rozvoj pojmu čísla a s pomůckou Geobord děti podle návodu natahovaly gumičky a rozvíjely jemnou motoriku spolu s prostorovým vnímáním a představivostí. Děti se učily programovat robotickou včelku Bee – Boot a chlapci stavěli mrakodrapy s několika patry – Stavitelé – manipulativní geometrické prostředí předmatematiky.

Předškolačky sestavovaly z písmen svá jména. Samy přišly na to, co udělat, když jim určitá písmena chybí a dotvořily je.

Děti uvolňovaly ruku grafomotorickými cviky na velkém formátu papíru položeném na stole. Mladší děti použily hračku, pak voskovku a předškoláci uvolňovali ruku nejprve voskovkou a poté tužkou – správný (špetkový) úchop.

V závěru týdne děti donesly různé druhy ovoce a zeleniny. Děti měly zavázané oči a zkoušely hádat, co jedí. 🙂