Skip to main content

Platby v MŠ od 1. 9. 2021

By 17. 9. 2021Aktuality

Vážení rodiče,

jak jsem již dříve upozorňovala, v závislosti na zvýšení neinvestičních nákladů na dítě v roce 2020 dochází od 1. 9. 2021 ke zvýšení úplaty za předškolní vzdělávání (školného) z 600 Kč na 700 Kč za 1 kalendářní měsíc.

Během omezení provozu na dobu delší než 5 pracovních dnů (např. hlavní prázdniny, uzavření MŠ z důvodu lockdownu) je úplata snížena.

Prosím zákonné zástupce, kteří tak dosud neučinili, aby si upravili trvalý příkaz.

Zálohová platba za stravné je 700 Kč.

Platbu za stravné a školné lze také sloučit do jednoho trvalého příkazu ve výši 1 400 Kč pro děti, které nemají povinné předškolní vzdělávání.

Nezapomeňte vždy uvést jméno dítěte a stravné (700 Kč) nebo stravné a školné (1 400 Kč).

Děti s povinným předškolním vzděláváním jsou od úplaty osvobozeny i v případě odkladu školní docházky.

Pokud zákonní zástupci pobírají příspěvek ve hmotné nouzi, po doložení této skutečnosti mohou požádat o osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání ředitelku MŠ.

Úplatu i stravné je třeba uhradit nejpozději do 20. dne v měsíci na číslo účtu MŠ Letovice, Komenského 86-1162280257/0100.

 

Eva Pařilová, ředitelka MŠ