Skip to main content

Vzájemně se poznáváme

By 10. 9. 20214 října, 20212021 - 2022, Fotogalerie, Sluníčka

V naší Sluníčkové třídě jsme po prázdninách přivítali nové kamarády i děti, které do školky chodily. Některé děti se staly předškoláky a své role se ujaly výborně – pomáhají mladším kamarádům a snaží se, jít svým chováním, příkladem ostatním.

Děti každý den pozdravili maňásci liška a myška, o kterých jsme se naučili písničku. Děti poznávaly svoje značky a tím upevňovaly svoji paměť. V rámci Hejného metody, se děti seznamovaly s prostředím Dřívka a vytvořily symbol naší třídy. Při krátkých pohybových chvilkách jsme rozhýbali a  protáhli naše těla. Všechny děti, mladší s dopomocí, obkreslily šablonu, vystřihly a namalovaly svůj autoportrét, který vlepily do velkého papírového srdíčka – vysvětlili a objasnili jsme si Srdíčkové pravidlo. Děti navazovaly nová přátelství při spontánních ranních hrách. Při dopolední svačince si děti pochutnaly a vydaly se navštívit kuchyň a ostatní prostory ve spodní části budovy. Viděly, kde se jídlo připravuje, výtah, kterým se svačiny a oběd vyváží do tříd, sklad potravin, žehlírnu, kde se suší a žehlí ložní prádlo a ručníky a navštívili jsme i kotelnu. Při pobytu venku děti využívaly ke svým hrám a pohybu jednotlivé úseky školní zahrady – Tunelový kopec, Pískoviště, Bahniště aj. Hrozny, které uzrály, jsme společně otrhali, ochutnali, podělili se o ně a uklidili jsme vystříhané listí do bio kontejneru.

Děti si společné chvíle užívaly, navazovaly nová přátelství a objevovaly dosud nepoznané. 🙂