Skip to main content

Vážení rodiče,

v pondělí 13. 9. 2021 proběhne v naší MŠ logopedická depistáž. Zajištovat ji bude paní logopedka Mgr. Marie Vojancová ze soukromé kliniky LOGO s.r.o. v Brně. Pokud bude Vaše dítě potřebovat logopedickou péči, sdělí Vám to třídní učitelky.

Pokud je dítě do logopedické intervence na základě depistáže a souhlasu zákonného zástupce zařazeno, musí zákonný zástupce dodat doporučení dětského lékaře (žádanku). Paní logopedka následně pracuje s dítětem v intervalu 1x za 14 dní, častější interval pojišťovny neproplácejí.

V dalších dnech bude paní logopedka pracovat s dětmi vždy ve čtvrtek (16.9., 23.9., 30.9. ….).

Na logopedii je třeba nosit pravidelně velký nelinkovaný sešit.

Doporučujeme s paní logopedkou komunikovat i osobně a domlouvat se přímo na způsobu logopedické intervence.