Skip to main content

Začátek školního roku se blíží

By 27. 8. 2021Aktuality

Vážení rodiče,

dne 1. září 2021 začíná nový školní rok, ve kterém nás, doufám, čekají převážně pozitivní zprávy a hlavně normální provoz škol a školských zařízení bez uzavírání škol a distanční výuky.

Několik informací k provozu a drobným změnám, které nás v novém školním roce 2021/2022 čekají.

  1. Od 15:30 do 16:30 hod. bude v provozu pouze Sluníčková třída. Třídy v 1. patře Motýlci a Berušky budou v 15:30 hod. uzavřeny a děti se přemístí i s oblečením na cestu domů do Sluníček. K této změně nás vede snaha o co nejefektivnější provoz. Umožní nám to větší překrývání učitelek ve třídách každý den už od 9:30 hod., celkem 3,5 hod. denně.
  2. Od 1. 9. 2021 dochází k navýšení úplaty za předškolní vzdělávání (školné) z 600 Kč na 700 Kč za 1 kalendářní měsíc. Během omezení provozu (např. hlavní prázdniny) je úplata snížena.

Prosíme zákonné zástupce, aby si upravili trvalý příkaz „školné“ na 700 Kč.

Také je možné sloučit platbu za stravné a školné do jednoho trvalého příkazu ve výši 1 400 Kč za jeden měsíc.

Je třeba uvést jméno dítěte a „školné a stravné“.

Děti s povinným předškolním vzděláváním jsou od úplaty osvobozeny.
Pokud zákonní zástupci pobírají příspěvek ve hmotné nouzi, mohou zažádat o osvobození
od úplaty za předškolní vzdělávání.

3.Nadále je nutné dodržovat platná opatření MZd .

Zákonní zástupci a osoby přivádějící děti do MŠ a vyzvedávající děti z MŠ musí mít v budově

(schodiště, šatny dětí) nasazenou ochranu nosu a úst. Do třídy mohou vstupovat jen ve výjimečných

případech.

Zaměstnanci MŠ budou dbát na zvýšenou hygienu a dezinfekci ploch.

  1. Zákonní zástupci budou do MŠ přivádět pouze zdravé děti bez příznaků onemocnění (rýma, kašel a jiné).
  2. Jak jsme již informovali na webu MŠ (Aktuality, 17. 6. 2021, Poskytování bezplatné stravy dětem), MŠ Komenského je zapojena do projektu zjednodušeně nazvaného „Obědy do škol“. Zákonní zástupci, kteří pobírají příspěvek ve hmotné nouzi, mohou prostřednictvím úřadu práce požádat o zapojení svých dětí do projektu do 31. 8. 2021.

Přejeme všem dětem a jejich rodičům úspěšný a pohodový začátek školního roku!