Skip to main content

Cestujeme, poznáváme a ve školce radost máme

Děti se v tomto období, kdy pomalu končí školní rok věnují, se svými učitelkami, tématu CESTOVÁNÍ.

Rozvíjí sluchové, zrakové, hmatové a citové vnímání. Písničku Vláček motoráček doplňují pohybem a hrou na ozvučná dřívka. V rámci Hejného metody děti pracovaly v prostředí Dřívka – ve skupince postavte z dřívek dopravní prostředek a v prostředí Popeláři – možnosti roztřízení zmenšenin dopravních prostředků. Děti rozvíjí grafomotoriku – mají k dispozici krupici, ve které jezdí autem podle předlohy různé typy drah. Modelovaly dopravní prostředky z plastelíny a rozvíjely tak svoji jemnou motoriku. Téma Cestování nás zavedlo na vlakové nádraží, kde děti prošly vnitřkem budovy a pozorovaly osobní vlak. Při rozvoji hmatového a prostorového vnímání využíváme geobordy (dřevěné destičky s kolíky a gumičkami) – práce podle předlohy. Staráme se o náš třídní záhonek, zkoumáme malé živočichy a v letních, horkých dnech se chladíme v mlhovišti. 🙂