Skip to main content

Ve čtvrtek 13.5. 2021 se předškoláci ze všech tříd vydali na výlet do Brna na Jezírko – pracoviště Lipky – školského zařízení pro enviromentální vzdělávání, aby se zúčastnili programu Mravencovo desatero.

Děti se na Jezírku nasvačily a poté, rozděleny do třech skupin, se vydaly poznávat mravenčí svět. Dozvěděly se nové informace o životě v mraveništi, formou didaktických her poznaly, z jakých částí se skládá mravenčí tělo, dozvěděly se, jak se spolu mravenci dorozumívají a vyzkoušely si, jaké je to být mravencem. Děti navštívily i výukový prvek „mraveniště“ (prolézačka ve tvaru mravenčí kupy s ukázkou výjevů ze života mraveniště). V terénní části programu formou pohybových her zjistily, čím se mravenci živí a proč se starají o mšice.