Skip to main content

Maminka má svátek

Děti si celý týden povídaly o maminkách. Vyprávěly o své mamince, jaká je, co ráda dělá, co ji potěší, jaké je její křestní jméno,….. Pojmenovávaly členy rodiny. To vše se snažily vyjádřit v souvislých větách a srozumitelně.

Domluvili jsme se, že děti zkusí vyrobit pro maminky přáníčko a dárek. Děti vyrobily přáníčko z barevných papírů (vystřihovaly, nalepovaly, dokreslovaly, opisovaly text  „MAMINCE S LÁSKOU“, podepisovaly se,…). Dárek vyrobily z balsového dřeva, kde si pomocí pravítka vyznačily čtverec,  uřízly lupínkovou pilkou, zbrousily smirkovým papírem, ozdobily ubrouskovou technikou a na závěr vyvrtaly otvory na provázek k zavěšení. Při výrobě přáníčka a dárečku si děti procvičily manipulaci s předměty a zkoumaly jejich vlastnosti.

Mezi oblíbené patří i částečně řízené činnosti, kdy si děti vyzkoušely ve skupinách vytvořit z jakéhokoliv materiálu srdíčko.

Dětem se činnosti povedly a maminky jejich dárečky jistě potěšily.