Skip to main content

Den Země připadá tradičně na 22. dubna. V naší MŠ připravujeme pro děti každoročně v tento den zábavný program, který zahrnuje enviromentální témata. I když jsme nemohli k realizaci této oslavy (z důvodu vládních opatření) přizvat rodiče a veřejnost, i tak jsme si všichni tento den užili.

Děti dostaly hrací kartu, se kterou se vydaly na zahradu plnit úkoly na těchto stanovištích:

  • Vývojová stádia – děti skládaly vývojové řady žáby, včely, motýla a berušky
  • Hliněné barvy – děti měly za úkol nakreslit sluníčko (barvu si den předem připravily samy- suchou hlínu přesily přes jemné síto a poté smíchaly s vodou)
  • Megabubliny – děti tvořily velké i malé bubliny, pozorovaly jejich barevnost – barvy duhy
  • Poznávání rostlin – děti poznávaly reálné rostliny, porovnávaly jejich vzhled s obrázkem
  • Hmatová hra – na děti čekal úkol po hmatu poznat slámu, ulity, šišky a kamínky
  • Zatloukání hřebíků – děti zatloukaly hřebíky a vytvořily tak obraz stromu života
  • Pohybová hra – děti zdolávaly tunelový kopec, chodily po kládě a skákaly v pytlích
  • Třídění odpadu – děti třídily do kontejnerů v MŠ papír, plast, sklo, bioodpad a směsný odpad
  • Puzzle – děti skládaly obrázky planety Země

Jak si tento den děti užily si můžete prohlédnou na fotkách. Snad se nám podařilo v dětech prohloubit kladný vztah k naší planetě – vždyť naše Země si to zaslouží!