Skip to main content

Když je smutno, když je k pláči, milé slovo někdy stačí

By 16. 4. 202123 dubna, 20212020 - 2021, Fotogalerie, Sluníčka

Děti se po delší době setkaly ve školce, kde si v ranním kruhu vyprávěly, co zažily a pomocí obrázků si zopakovaly pravidla v naší třídě.

S dětmi rozvíjíme jejich emoční inteligenci za pomoci žabáka Ferdy, který prožívá různé emoce (radost, strach, hněv, zvědavost, smutek, žárlivost, důvěru, osamocení), které představují barevné mouchy a prostřednictvím příběhů a doprovodných otázek dětem přibližujeme, objasňujeme a v praxi zakoušíme nálady a emoce v naší Sluníčkové třídě. 🙂

Děti malovaly barvami pocity, které v nich vyvolává hudba, kterou při malbě poslouchaly (A. Vivaldi – Čtvero ročních období) – rozvoj prožitkového učení, uvolňování ruky při malbě štětcem a s tím spojený tlak na podložku (malováním podporujeme u dítěte správnost, protože na štětec netlačí). Předškoláci uvolňovali ruku při malování prstem do pěny. Rozvíjeli logické a zrakové vnímání při hrách Grabolo a Dobble.

V rámci Hejného metody, prostředí Stavitelé, předškoláci rozvíjeli prostorovou představivost a poznání světa geometrie, přes vlastní zkušenost a prožitek. Předškoláci dostali výzvu: ,,Postav to, co já.“ Poté: ,,Postav libovolnou stavbu, my budeme hádat, co to je.“

Děti se naučily písničky Rozdělovací a Není nutno, zpívaly v doprovodu CD, klavíru nebo kytary. Děti malovaly a modelovaly z plastelíny sebe v emoci.

Všichni jsme si společné chvíle moc užili. 🙂