Skip to main content

Úplata za předškolní vzdělávání a stravné

By 8. 4. 20219 dubna, 2021Aktuality

Úplata za předškolní vzdělávání

Za měsíc duben bude výše úplaty snížena na 450 Kč. Úplatu za duben budou hradit pouze děti zaměstnanců vybraných profesí (IZS a jiné), které se od 12. 4. 2021 na základě potvrzení zaměstnavatele mohou zúčastnit předškolního vzdělávání spolu s dětmi s povinným předškolním vzděláváním za daných podmínek.

Stravné

Od 12. 4. 2021 budou hradit stravné zákonní zástupci dětí s povinným předškolním vzděláváním a děti zaměstnanců vybraných profesí (IZS a jiné).

Všechny přeplatky budou vráceny na účet začátkem září.

Ostatním zákonným zástupcům, jejichž děti se od 12. 4. 2021 nemohou předškolního vzdělávání zúčastnit, doporučuji zastavit platbu úplaty i stravného do obnovení normálního provozu MŠ.

Eva Pařilová

ředitelka MŠ