Režimová opatření

Režimová opatření:

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví k ochraně dýchacích cest je stanoveno v mateřské škole

  • povinnost nosit respirátor pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům
  • děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu
  • zákonní zástupci dětí jsou při vstupu do objektu povinni nosit respirátor.

 

Povinné neinvazivní testování dětí bude probíhat 2x týdně (pravidelně vždy v pondělí a čtvrteks odběrem z přední části nosu (provede dítěti zákonný zástupce  u vstupu do jednotlivých tříd mateřské školy). Účast na testování je podmínkou přítomnosti dítěte ve škole.

 

Dalšími opatřeními jsou:

Ve třídách se bude pravidelně častěji větrat a v maximální míře se bude využívat venkovního pobytu dětí na školní zahradě.

Vytvořené skupiny dětí (třídy) se nebudou vzájemně setkávat, a to ani při pobytu venku na školní zahradě.

VSTUP TŘETÍCH OSOB (mimo děti či zaměstnance) v době provozu školy – se děje pouze v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s dětmi.

 

Školní přírodní zahrada zůstává vzhledem k epidemické situaci pro veřejnost i nadále uzavřena.