Skip to main content

Informace k zápisu do mateřských škol v Letovicích

By 10. 3. 2021Aktuality

 

Informace o zápisu do mateřských škol Komenského, Čapkova a Třebětínská.

Zápis do mateřských škol v Letovicích se bude konat v prodlouženém termínu ve dnech

04. – 06. 05. 2021.

 

Úterý    04. 05. 2021 od 08.00 do 15.30 hod

Středa 05. 05. 2021 od 13.00 do 15.30 hod

Čtvrtek 06. 05. 2021 od 08.00 do 12.00 hod

Podání žádostí proběhne bez osobní přítomnosti dětí.

Podepsané Žádosti se všemi náležitostmi (viz níže) přineste osobně v obálce označené jménem dítěte do mateřské školy.

Tiskopis žádosti je ke stažení na webových stránkách jednotlivých mateřských škol nebo k vyzvednutí v mateřských školách od 19. 04. 2021 do 24. 04. 2021.

K Žádosti je třeba doložit následující:

  • Podmínkou přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je splnění povinnosti pravidelného očkování podle zákona o ochraně veřejného zdraví, které lékař potvrdí přímo v Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.
  • Potvrzení o trvalém pobytu dítěte, které zákonný zástupce obdrží na MěÚ Letovice.
  • Prostou kopii rodného listu.

Po předání Žádosti a dokumentů bude zákonnému zástupci předáno registrační číslo a informace o dalším postupu.

S případnými dotazy k přijímacímu řízení se lze obrátit na vedení jednotlivých mateřských škol.

 

MŠ Komenského – Eva Pařilová, info@msletovice.cz , 516 474 979

MŠ Čapkova – Iva Širůčková, info@skolka-letovice.cz, 516 474 126

MŠ Třebětínská – Lenka Nováková, ms.trebetin@tiscali.cz, 516 474 572