Skip to main content

Edukativně stimulační skupiny se neuskuteční

By 22. 2. 2021Aktuality

Vážení rodiče předškoláků,

v tuto dobu by už jednou týdně probíhaly lekce edukativně stimulačních skupin pro předškoláky (ESS) a jednoho z rodičů pod vedením pedagogů z MŠ a ZŠ.

Díky vaší účasti ve skupinách spolu s dítětem byste získali ucelený přehled o znalostech a dovednostech vašich dětí v oblasti grafomotoriky a vizuomotoriky, předmatematických představ, sluchového a zrakového vnímání, prostorové orientace atd., viděli byste svoje dítě pracovat ve skupině vrstevníků.

Doma byste sledovali práceschopnost vašeho dítěte při vypracování domácích úkolů.

Bohužel, vzhledem k nepříznivé epidemické situaci ESS v tomto školním roce uspořádat nelze.

Nabízíme vám konzultační hodiny, které během měsíce března proběhnou za stanovených podmínek (účast pouze jednoho z rodičů + respirátor, délka konzultace 15 minut) ve všech třídách MŠ.

Všechny učitelky jsou připraveny poskytnout vám rodičům o vašich dětech dostatek kvalifikovaných informací a zodpovědět vaše dotazy.

Děkujeme za pochopení.

Eva Pařilová

ředitelka