Skip to main content

Lední medvěd, krásně bílý, mívá často dlouhou chvíli

By 7. 2. 202110 února, 20212020 - 2021, Berušky, Fotogalerie

Děti se seznámily s životem v severských zemích, naučily se vyhledávat na mapě, pracovat s glóbusem,… Poznaly zvířata, která žijí v těchto končinách, na tabletu a na plátně shlédly dokument o životě v severských zemích. Děti se naučily nová slova a začaly je aktivně používat (Inuité, eskymáci, iglú, arktida, antarktida,….). Procvičovaly jemnou motoriku (různé techniky kresby a malby, modelování, stříhání, malování do krupice, tvorba iglú z různých stavebnic,…) i hrubou motoriku (procvičování obratnosti ve třídě i venku na sněhu, cvičení s překážkami, s náčiním a nářadím, hry s míčem,…). Starší děti připravily v rámci částečně řízených činností „medvědí dráhu“ pro ostatní kamarády.