Skip to main content

Vzdělávání a hrátky ve sněhu

Děti si povídaly, jak zvířátka přežívají zimu, kde bydlí a čím se živí.

Různými činnostmi děti rozvíjely zrakové a sluchové vnímání, předmatematické představy a grafomotoriku. Děti rýsovaly, zatloukaly, malovaly, otiskovaly, kreslily, třídily, zpívaly, pohybovaly se, skládaly apod.

Děti si užívaly sněhu v zámeckém parku i na zahradě.