Třída Motýlci od 15. 1. 2021 opět otevřena

By 14. 1. 2021Aktuality

Vážení rodiče dětí z Motýlků,

vzhledem k tomu, že pracovní neschopnost z důvodu karantény paní učitelce dnešní den končí,

požádala jsem KHS JmK o zrušení protiepidemického opatření ke dni 15. 1. 2021.

V pátek dne 15. 1. 2021 do MŠ mohou přijít:

  • děti, které dne 4. 1. 2021 nebyly v MŠ přítomny
  • děti, které dne 4. 1. 2021 byly  v MŠ přítomny a absolvovaly test na covid-19 nejpozději do 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivní učitelkou s negativním výsledkem (prosím doložit čestným prohlášením zákonného zástupce)

Děti, které byly dne 4. 1. 2021 přítomny v MŠ a neabsolvovaly test na onemocnění covid-19, dodrží čtrnáctidenní lhůtu a přijdou do MŠ nejdříve 19. 1. 2021.

Eva Pařilová, ředitelka MŠ

ROZHODNUTÍ o ukončení protiepidemických opatření