Skip to main content

Metoda dobrého startu (MDS)

Od října se předškoláci každý pátek účastní MDS. V těchto lekcích se u dětí, postupně a nakonec současně, rozvíjí  složka zraková – rozlišováním grafických vzorů, složka pohybová – prováděním různých pohybů ke grafickým znakům a to vše v rytmu lidové písničky – rozvíjí se složka sluchová. VN