Skip to main content

Odhalujeme tajemství a záhady

V rámci netradičního tématu se děti seznámily s novými pojmy: detektiv, inspektor, agent, pachatel, místo činu, alibi, otisky prstů, vyšetřování, lupa,… Děti si namalovaly inspektora Toma a detektiva Chroupka, ve třídě i na vycházce odhalovaly různé záhady, např. při Kimově hře odhalovaly, co zmizelo, hledaly, co se změnilo ve třídě,… Venku pátraly, proč slyší různé zvuky, vidí na stromech zelené a pod stromem hnědé listy, jak funguje asfaltovací vůz,… Děti malovaly lupy, v částečně řízených činnostech tvořily lupy z různých předmětů. Předškoláci vyhledávali písmena L-U-P-A, pracovali s knihou, kde daná písmena pozorovali pod lupou. V rámci tohoto tématu děti odhalovaly časovou a dějovou posloupnost a seznámily se s legendou o sv. Martinovi.

Velmi se vydařila spolupráce s rodiči, děti donesly doma vyrobené lupy (použity byly různé materiály – papír, dřevo, sklo, plast, stavebnice, těsto,….). „Milí rodiče beruškové třídy, děkujeme za Vaši spolupráci, moc si vážíme času a práce, kterou jste vložili do tvoření s dětmi. V&J.“