Skip to main content

Podzimní vzdělávání a tvoření

Děti pracovaly s přírodním materiálem a vytvořily spoustu zajímavých výrobků.

V částečně řízených činnostech předškoláci zvládli kooperativní práci ve dvojicích – tvořili věnce z javorových listů. Hledali dvojice stejných druhů listů, lepili je k sobě a vodovkami je vybarvovali. Mladší děti trénovaly koordinaci oko – ruka při navlékání jeřabin na drátek a tvořily sluníčko z kaštanů.

V hmatové krabici děti hledaly podle obrázku, který si předem vybraly, reálnou přírodninu.

Děti pracovaly v Hejného metodě v prostředí Stavitelé – seznamovaly se s krychlemi a stavěly krychlové stavby, které předškoláci zkoušeli překreslovat na papír přesně podle vzoru, který postavili.

Děti si fixovaly znalost číselné řady 1 – 6 tím, že číslo, které hodily na hrací kostce, našly na číselném pásu a skládaly na něj reálné předměty.

Do činností byla zařazena Polytechnická výchova, ve které děti použily kladívko a hřebíky – tvořily ježka.

Děti se podle Demonstračních obrázků rozdělily na roční období a povídaly si o nich a o počasí, které podzim přináší.

Práce s knihou byla u dětí velmi oblíbená – pravidla, jak s knihou zacházet všem připomněli předškoláci a po té děti vyhledávaly v knihách les nebo lesní zvíře.

Děti vyráběly ježky tak, že bylo potřeba nažehlit bodliny žehličkou. S dopomocí školní asistentky, se dětem práce dařila a ve školce nám vznikla ježčí rodina. 🙂

Děti se naučily písničku Jaro, léto, podzim, zima. Klavír a zpěv doprovázely ozvučnými dřívky.