Skip to main content

Dřevěnými vrátky, vchází podzim do zahrádky

By 11. 10. 202013 října, 20202020 - 2021, Berušky, Fotogalerie

Děti se seznámily s charakteristickými znaky podzimu, poznávaly ovoce a zeleninu, tvořily je různými technikami, ochutnávaly,… Pracovaly s různým přírodním materiálem, který si při pobytu venku nasbíraly, vytvářely podzimníčky, poznávaly plody podzimu (kaštany, bukvice, žaludy, šípky, jeřabiny,….)  Předškoláci slovně popisovali své výtvory, podzimníčky.