Skip to main content

Seznamujeme se s pravidly

S dětmi jsme si postupně dohodli tato pravidla: srdíčkové, košťátkové, myšičkové, želvičkové, měsíčkové, kytičkové, sluníčkové a pravidlo zvednuté ruky. S těmito pravidly se děti seznámily a průběžně jsme dbali na jejich dodržování. Děti si pravidla ztvárnily různými technikami – např. kreslily, malovaly temperovými barvami, vystřihovaly, zatloukaly do korkové podložky, polystyrenu, do dřeva. Při práci si vyzkoušely různé pracovní nářadí a náčiní. Pochopení pravidel soužití je velmi důležité pro nastolení pohodové atmosféry ve třídě.