Skip to main content

V ranních činnostech děti skládaly puzzle obrázku policejního vozu, kreslily dopravní značky a rozvíjely zrakové vnímání vkládáním předmětů příslušné barvy do semaforu. Po svačině jsme se všichni vydali k základní škole, kde si děti prakticky zkoušely, za asistence policie, jak správně přecházet přechod pro chodce. Všichni jsme dostali od policistů dárek v podobě reflexního náramku.