Skip to main content

Od října začínáme s Metodou dobrého startu

By 17. 9. 202021 září, 2020Aktuality

Vážení a milí rodiče předškoláků,

od října začínáme tak, jako v minulém školním roce s Metodou dobrého startu (MDS)

Komu je MDS určena:

Metoda je určena předškolákům.

  • osvědčila se jako vstupní etapa výuky čtení a psaní v mateřských a základních školách
  • úspěšně se používá u dětí s diagnózou specifické poruchy učení a to jak v rámci integrace, tak ve specializovaných třídách
  • využívá se u dětí s odkladem školní docházky
  • pomáhá dětem s problémovou řečí a komunikací
  • u dětí s normální psychomotorickou úrovní Metoda jejich rozvoj aktivizuje
  • u dětí s poruchami vývoje upravuje nepravidelně se rozvíjející funkce.

Metoda Dobrého startu je metodou akusticko-opticko-motorickou.

Co to konkrétně znamená? To, že se postupně a nakonec současně rozvíjí složka zraková – rozlišováním grafických znaků, složka pohybová – prováděním gest ke grafickým znakům a to vše v rytmu písničky – rozvíjí se složka sluchová.

Cílem metody je zdokonalit souhrn všech tří analyzátorů, zdokonalit a vyhranit lateralizaci, zlepšit orientaci v tělesném schématu a prostoru. Nosným prvkem je lidová písnička, pro každou lekci jiná. Lekcí je 25 nebo 28. Náročnost lekcí se postupně zvyšuje. Rytmu, melodii a slovům písně odpovídají pohybová, řečová a grafomotorická cvičení.

Pro ještě srozumitelnější představu vám přiblížíme, jak taková jedna lekce může probíhat.

1. fáze

Poslech lidové písničky. Písnička je pak motivací k dalším činnostem, jako jsou artikulační cvičení, hry se slovy, na rýmy, hry na chápání časových pojmů, barev, matematických pojmů, sluchového a zrakového vnímání, pravo-levé orientace apod.

2.fáze

Ta se dělí na tři části.

Pohyb

Hrají se hry pro navození aktivního i pasivního uvolnění- chůze, běh, dřepy, výskoky, relaxační chvilky. Hry vycházejí vždy z dané písničky.

Píseň – pohyb

Nejprve se pracuje s dětmi v kruhu. Zpívá se písnička, tleská, dupe, pleská, mačká (např. houbička), vyťukává se rytmus za pomocí různých předmětů (kamínky, kostky, ozvučná dřívka).

Poté se přechází s dětmi ke stolům (ale nemusí) a zde je hlavní pomůckou látkový sáček (váleček) plněný např. rýží nebo kroupami, často dvoubarevný, aby se usnadnila pravolevá orientace. Údery pěstmi nebo hranami rukou do sáčku – jednou, oběma, střídavě levou a pravou, křížem apod. – opět korespondují s rytmem dané písničky.

Píseň – pohyb -grafický vzor

Ke každé písničce je vypracován jeden grafický list a zase, náročnost se s každou další lekcí, písničkou a grafickým listem stupňuje. Např. k písničce Prší, prší jsou to čtyři svislé čáry vedle sebe (pr – ší – pr – ší). Nejprve se grafický vzor verbalizuje, pak se za doprovodu písničky může předvést do vzduchu, do písku, krupice, tužkou/fixou na tabuli a až nakonec se obkresluje tužkou na pracovním listě.

3. fáze

Na závěr každé lekce se zařazují uvolňovací cviky a nechybí hodnocení jednotlivců, celé skupiny včetně sebehodnocení. A nějaké milé rozloučení, povzbuzení. Každé dítě by mělo odcházet s pocitem úspěchu.

Absolvovala jsem seminář Metody dobrého startu a mluvila jsem s učitelkami z mateřských škol, které s touto metodu již několik let pracují. Shodly se na tom, že se MDS úspěšně podílí na rozvoji motorických dovedností a smyslového vnímání u dětí předškolního či mladšího školního věku a má velký vliv na jejich celkový vývoj. A co víc, práce s písničkou děti baví (a který předškolák se může pochlubit znalostí tolika písniček?), jsou v dobré psychické pohodě a na každou lekci se velmi těší. Zpětná vazba tu pak funguje na sto procent, spokojené děti = spokojená paní učitelka.

 

17. 9. 2020

Eva Pařilová, ředitelka MŠ