Skip to main content

Adaptace a vytváření kamarádských vztahů ve třídě.

Děti se adaptovaly na nové prostředí třídy, zahrady a vše, co k němu patří. Při hrách a činnostech, z nichž některé byly částečně řízené, děti rozvíjely zrakové a sluchové vnímání. Děti si hrály individuálně nebo ve skupinách, kde se jim dařilo navazovat nové kamarádské vztahy.