Skip to main content

Podmínky provozu mateřské školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid – 19

By 31. 8. 2020Aktuality
 1. Všechny osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou vstoupit do MŠ.
 2. Platí omezení pohybu zákonných zástupců uvnitř budovy MŠ. Zákonní zástupci se mohou pohybovat pouze v prostorách šaten svých dětí.
 3. Výjimku dohodne ředitelka se zákonným zástupcem nově nastupujícího dítěte, které bude mít potřebu adaptace na pobyt v MŠ. Tito zákonní zástupci budou respektovat hygienická pravidla a platná pravidla stanovená Ministerstvem zdravotnictví. Adaptační proces bude individuálně dohodnut na nezbytně nutnou dobu.

Kroky, ke kterým MŠ přistoupí v případě podezření onemocnění dítěte covid – 19 

 1. Při příznacích onemocnění dítěte MŠ bude neprodleně informovat zákonného zástupce k bezodkladnému vyzvednutí dítěte z MŠ.
 2. Dítě bude izolováno do doby jeho vyzvednutí zákonným zástupcem.
 3. MŠ bude informovat zákonného zástupce, že má kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 4. Dítěti s příznaky je vstup do MŠ umožněn, pokud prokáže, že netrpí infekční nemocí.

Kroky, ke kterým MŠ přistoupí v případě výskytu nemoci covid – 19 u dítěte

 1. MŠ bude informovat KHS.
 2. Karanténa se bude týkat okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu – rozhoduje KHS.
 3. MŠ neprodleně bude informovat o krocích KHS zákonné zástupce a zřizovatele.
 4. V případě, že bude chybět většina dětí s povinným předškolním vzděláváním, přistoupí MŠ ke vzdělávání distančním způsobem prostřednictvím sociální sítě Facebooku a mailů.

Úplata za předškolní vzdělávání dítěte v karanténě

 1. Pokud je dítěti nařízena karanténa a MŠ nebude uzavřena, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost, úplatu je povinen zákonný zástupce uhradit.
 2. Pokud dojde k uzavření MŠ na základě rozhodnutí KHS nebo MZd platí, že ředitelka stanoví úplatu poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení, je-li délka delší než 5 dní.