Skip to main content

Poskytování bezplatné stravy

By 28. 8. 2020Aktuality

Upozorňujeme rodiče, že od školního roku 2020/2021 díky zapojení do projektu poskytne NŠ Komenského dětem, jejichž zákonní zástupci pobírají příspěvek ve hmotné nouzi, bezplatně celodenní stravu v mateřské škole.

Co musí rodiče pro poskytnutí bezplatné stravy udělat?

Pokud patříte do cílové skupiny, je třeba zajít na Úřad práce a zažádat o poskytnutí bezplatné stravy v konkrétní mateřské škole. ÚP ověří, zda je dítěti možné stravu hradit. první kolo ověřování proběhlo v červnu, další se uskuteční v září. Aby mohla být dětem strava poskytována bezplatně již od 1. 9. 2020, je třeba kontaktovat ÚP již v červenci a srpnu 2020.