Informace pro rodiče nově přijatých dětí

By 28. 8. 2020Aktuality

Vážení rodiče,

jak již bylo řečeno při podpisu a převzetí rozhodnutí o přijetí, veškerou dokumentaci odevzdáte při prvním příchodu do MŠ  v září 2020.

Seznamy dětí budou vyvěšeny na dveřích jednotlivých tříd od 24. 8. 2020.

Pozor, dochází ke změně v dokumentaci v rámci GDPR!

již nemusíte vyplňovat souhlas se zpracováním osobních údajů u osob vyzvedávajících děti z MŠ, který jste obdrželi při převzetí rozhodnutí, pouze souhlas váš jako zákonných zástupců. Tento dokument je však aktualizován a bude vyvěšen na našem webu od 24. 8. 2020, kde si ho můžete stáhnout, nebo vám jej předáme k vyplnění v září při příchodu do MŠ.

Připomínám besedu s Mgr. Lenkou Bínovou hlavně pro vás, rodiče nově přijatých dětí, na téma Adaptace nových dětí na MŠ. Uskuteční se v motýlkové třídě 3. 9. 2020 v 16:00 hod.

Těšíme se na vás!

Eva Pařilová, ředitelka MŠ.