Skip to main content

Zítra půjdu do školy, nemusím mát úkoly…

By 23. 4. 20195 května, 2020Ohlasy z akcí

„Nejsem ještě řádným žákem, ale už jsem předškolákem.“ A každý správný předškolák má ve „velké“ škole sourozence nebo aspoň kamaráda a při procházkách kolem školy o nich vypráví a mává do školních oken, kde tuší a někdy i vidí známé tváře. Jaké to v té škole asi je?

To během měsíce dubna mohla většina předškoláků z mateřské školy Komenského zjistit, protože společně – ještě před zápisem –  základní školu navštívili. Předškoláci ze Sluníček zamířili do 1. A, kde je  se svými prvňáčky přivítala paní učitelka Radka Vaculová. Ve třídě se předškoláci nejprve usadili na židličky, které měli připraveny na koberci. Zpočátku si sluníčkové děti opatrně prohlížely výzdobu třídy a sledovaly paní učitelku Radku, která je ovšem vzápětí zapojila do činnosti, a všechny děti se díky básničce doprovázené pohybem navzájem představily. Pak prvňáčci ukázali, jak jezdí s „autobusem“ a společně počítali, kolik cestujících „dojelo“ až k zastávce u stolu paní učitelky. Počítání vystřídalo zpívání u klavíru a po písničce si školáci odvedli děti ze školky do svých lavic, kde jim mezi sebou nachystali pracovní místo a společně vyráběli papírové včeličky. Školkové děti  se nedaly zahanbit, naslouchaly instrukcím paní učitelky, pozorně po očku sledovaly staršího kamaráda v lavici a kreslily a stříhaly na jedničku. Vyučovací hodina utekla jako voda a předškoláci odcházeli ze školy nejen s vyrobenou včelkou, ale především viditelně natěšeni na začátek nového školního roku…

Děkujeme vedení základní školy a především paním učitelkám prvních tříd za ochotu nechat si „narušit“ hodinu a ukázat předškolákům, na co se do školy mohou těšit.

Romana Korbářová