Skip to main content

Kde dávají ježci dobrou noc

By 27. 11. 20165 května, 2020Ohlasy z akcí

Pro děti a rodiče navštěvující pravidelně MŠ Komenského, stejně jako pro informovanou veřejnost, už nesplývá pojem přírodní zahrada s představou zarostlé divočiny, kam se nevnoří lidská noha, natož třeba hrábě. V rámci tradiční brigády pro rodiče a děti, která proběhla v MŠ Komenského v úterý 2. listopadu 2016, se používala dokonce řada rozličného nářadí, pomocí kterého se zahrada připravovala na příští rok. Na rozdíl od jiných zahrádek se však ta školní nezbavovala žádného přírodního materiálu, ba dokonce si nechala od technických služeb přivézt ještě několik metráků kvalitní štěpky. Letošní práce spočívaly především ve zpevňování hliněných prvků, které již začaly trpět dětskou badatelskou zálibou v hloubení děr a přenášení zeminy a v organickém mulčování štěpkou, která se pokládala na povrch půdy kolem keříků, kde dusí plevel, dodává živiny do půdy a udržuje v zemi vláhu. Ani letos jsme nahrabali listy, ale posekali je sekačkou, aby se o jejich zbytky mohly postarat žížaly, které si je vtahují do země. Děti i vnímavé rodiče učíme, že přírodní zahrada má poskytovat prostor k životu rostlin a živočichů z volné přírody, proto se na ní nesmí používat žádná chemická hnojiva, ochranné prostředky a ani vzácná rašelina. Při letošním úklidu se potvrdilo, že se staráme správně, neboť brigádníci objevili zazimovaného ježka a nezvykle velké a také vzácné nosorožíci. Mimo těchto příjemných objevů nás potěšila především hojná účast rodičů, kteří si udělali čas a přišli s dětmi pracovat. Stihli pořezat hromadu větví, ošetřit stromy, zasadit sazeničky kdoulovců, dřínu a ibišků, přeházet kompost, maminky vypletly vrbovými proutky ploteček kolem záhonku,… Odměnou byl nad ohněm opečený špekáček. Protože se pracovalo do tmy, teprve ráno nás čekal příjemný pohled na vzorně uklizenou a na zimu nachystanou zahradu. Děkujeme!

za zaměstnankyně MŠ Komenského Romana Korbářová

Akci podpořil:

CSS a KIK dodáním kartonu pod štěpku a