Aktuálně

Zábavné a kulturní akce v MŠ listopad 2019 – leden 2020


Zábavné a kulturní akce v MŠ listopad 2019 – leden 2020

Informace pro rodiče

 

Ve středu 6. 11. 2019 v 9,15 hod. se v MŠ uskuteční 1. lekce projektu Dětský úsměv, která se uskuteční ve spolupráci s Komisí pro občanské a komunitní aktivity při MěÚ Letovice. Projekt je určen předškolákům a je plně hrazen z finančních prostředků projektu.

 

V rámci projektu je zařazeno 6 vyučovacích lekcí během školního roku. Lekce trvají stejně jako vyučovací hodiny. Budou probíhat 1x za 14 dní, předškoláci budou rozděleni na 2 skupiny. Na začátku děti obdrží pracovní sešit a  kartáček, se kterým budou provádět praktický nácvik správného čištění zubů. Proto vždy prosíme, zda by sešity a kartáčky mohly zůstávat ve školce, aby nedocházelo k tomu, že následující lekci děti třeba zapomenou. S pomocí modelů, pracovních sešitů a dalších pomůcek bude instruktorka dětem srozumitelnou a hravou formou vysvětlovat souvislosti mezi čištěním zubů, výživou a vznikem zubního kazu a parodontózy.

 

V úterý 3. 12. 2019 navštíví naši mateřskou školu Sférické kino (bližší informace na https://sferickekino.cz/nase-filmy/. Promítat se bude vždy pro menší skupinu dětí. Promítat se bude v beruškové třídě v předem nainstalované kopuli.

Vybíráme 70 Kč.

 

Ve čtvrtek 5. 12. 2019 od 9:00 hod. bude v MŠ probíhat mikulášská nadílka.

 

V pondělí 9. 12. 2019 v 15,30 hod. se uskuteční tzv. nultá hodina edukativně-stimulačních skupin (dále ESS). Jde o schůzku rodičů předškoláků s pedagogy z MŠ a ZŠ, kteří ESS od ledna do dubna 2020 povedou. Prosíme zájemce o ESS, aby se schůzky zúčastnili.

Nultá hodina probíhá zásadně bez dětí, předpokládaný konec je do 16,30 hod. Po jejím skončení si můžete děti vyzvednout, pokud tak neučiníte dříve.

 

V úterý 10. 12. 2019 v 9,30 hod. Sluníčka a Koťátka a v 10,30 hod. Motýlci a Berušky shlédnou přímo v MŠ vystoupení kouzelníka Jiřího Krejčího s pořadem Školička kouzel.

Vybíráme 45 Kč.

 

Ve středu 18. 12. 2019 děti navštíví v MKS Letovice divadelní představení studentů z Boskovic – pohádku Princové jsou na draka, začátek je v 10,00 hod.

Vybíráme 20 Kč.

 

V pondělí 13. 1. 2020 v 8,45 hod. a 9,45 hod. děti přímo v MŠ shlédnou ve dvou skupinách hudební pořad Hudba pastýřů a indiánů známého hudebníka a cestovatele Mgr. Karla Kocůrka. Některé z hudebních nástrojů si budou moci vyzkoušet.

 

Ve středu 5. 2.  2020 děti v MKS navštíví balet žáků tanečního oddělení ZUŠ Princezna se zlatou hvězdou.

Vybíráme 20 Kč.

 

S termíny vánočních besídek jednotlivých tříd budete včas seznámeni.