NADSTANDARDNÍ ČINNOSTI

V oblasti vzdělávání jsme připravili několik novinek, na jednu z nich se mohou těšit zvláště předškoláci. Jde o zavedení Metody dobrého startu, zaměřené na školní připravenost dětí. K již léta probíhajícím edukativně stimulačním skupinám přidáváme další aktivitu, která by dětem měla usnadnit vstup do 1. třídy ZŠ.

přečíst více

METODA DOBRÉHO STARTU

Metoda dobrého startu (MDS)   Metoda dobrého startu sleduje rozvoj psychomotoriky ve všech aspektech v součinnosti se sférou emociálně motivační a sociální. Cvičení MDS u dětí s normální psychomotorickou úrovní rozvoj aktivizují, u dětí s poruchami vývoje upravují nepravidelně se rozvíjející funkce. Metoda se osvědčila jako vstupní etapa výuky čtení a psaní. Je vhodná pro…

přečíst více

EDUKATIVNĚ STIMULAČNÍ SKUPINY

Edukativně stimulační skupiny (ESS) ESS hravou formou rozvíjejí schopnosti a dovednosti předškoláků důležité pro vstup do školy a pro zvládnutí jejích základů: čtení, psaní a počítání. Pokud se během práce ve školce objeví u dítěte nějaká odchylka ve vývoji, ESS mohou tuto odchylku buď vyvrátit, nebo potvrdit a tudíž začít s její nápravou a vyrovnáním. Při práci…

přečíst více