2019 – 2020

P1060612

NÁVŠTĚVA KNIHOVNY

Ve středu 27. 11. 2019 jsme navštívili dětské oddělení městské knihovny. Děti si poslechly četbu z knihy Šťastný skřítek. RK

přečíst více

P1060643 (2)

CVIČÍME JÓGU

Jógu cvičíme podle materiálů a CD Lali cvičí jógu, které ze semináře přinesla do školky paní učitelka Hrdová. Navázali jsme na její lekce, cvičíme 1x za 14 dní v ranních činnostech cca 30 minut a po zvládnutí základní řady jednoduchých cviků přijdou na řadu i složitější. RK

přečíst více

P1060663

KROKOVÁNÍ PODLE HEJNÉHO

Hejného metoda je netradiční způsob výuky matematiky, založený na respektování klíčových principů, které skládá do uceleného konceptu tak, aby dítě objevovalo matematiku samo a s radostí. Vychází z prostředí, které děti bezpečně znají a umí se v nich orientovat. Krokování: Hloubka porozumění matematickým pojmům u dětí je dána množstvím a bohatostí spektra jejich zkušeností s…

přečíst více

P1220056

ŠŤASTNÝ SKŘÍTEK

  S dětmi jsme navštívili Knihovnu Letovice – dětské oddělení. Paní knihovnice děti seznámila s procesem výroby knih, s uspořádáním knih v knihovně, s možností zapůjčit si nejen knihy a časopisy, ale také společenské a stolní hry a s možností využití internetu v knihovně. Dětem přečetla poutavě příběh z knížky „Šťastný skřítek“, kterou napsal Petr Sís.  Na závěr měly děti různé otázky, na…

přečíst více

P1220081

METODA DOBRÉHO STARTU

Každý pátek se předškoláci těší na „METODU DOBRÉHO STARTU“. Výchozím krokem je poslech písně (např. Pec nám spadla, Šel tudy, měl dudy, Běží liška k táboru, Prší, prší, Kalamajka, Pásla ovečky, ….), na který navazují tyto činnosti: modelová situace, pohybová cvičení, cvičení pohybově akustická, cvičení pohybově akusticko-optická, glosa, závěr a hodnocení/sebehodnocení. J&V  

přečíst více