Galerie

76732214_458398718202013_2270338301284057088_n

MIKULÁŠ

Ve čtvrtek, 5. 12. 2019, se za dětmi do školky přišel podívat Mikuláš, čert a anděl. Děti vzácné návštěvě zarecitovaly básničku a zazpívaly písničku. Za odměnu dostaly od Mikuláše balíček plný dobrot. V. N.

P1060619

PEČENÍ PERNÍČKŮ

Děti vykrajovaly perníčky na vlastní adventní kalendář. Hodné paní kuchařky perníčky upekly a děti ochutnávkou zkontrolovaly, jak se povedly. Zbylé perníčky paní asistentka Elenka zavěsila, a máme pěkný, voňavý, vlastnoručně vytvořený, sluníčkový adventní kalendář. RK

P1060612

NÁVŠTĚVA KNIHOVNY

Ve středu 27. 11. 2019 jsme navštívili dětské oddělení městské knihovny. Děti si poslechly četbu z knihy Šťastný skřítek. RK

P1060643 (2)

CVIČÍME JÓGU

Jógu cvičíme podle materiálů a CD Lali cvičí jógu, které ze semináře přinesla do školky paní učitelka Hrdová. Navázali jsme na její lekce, cvičíme 1x za 14 dní v ranních činnostech cca 30 minut a po zvládnutí základní řady jednoduchých cviků přijdou na řadu i složitější. RK

P1060663

KROKOVÁNÍ PODLE HEJNÉHO

Hejného metoda je netradiční způsob výuky matematiky, založený na respektování klíčových principů, které skládá do uceleného konceptu tak, aby dítě objevovalo matematiku samo a s radostí. Vychází z prostředí, které děti bezpečně znají a umí se v nich orientovat. Krokování: Hloubka porozumění matematickým pojmům u dětí je dána množstvím a bohatostí spektra jejich zkušeností s…