Aktuálně

Začaly edukativně stimulační skupiny

V týdnu od 13. 1. 2020 byly zahájeny edukativně stimulační skupiny (dále ESS) pro předškoláky. Tentokrát bude intenzivní příprava na 1. třídu ZŠ probíhat ve čtyřech skupinách pod vedením učitelek MŠ Komenského a  kolegů učitelů ze ZŠ Letovice. Skupiny jsou letos čtyři, v každé je většinou sedm dětí, spolu s dítětem se zúčastňuje programu skupiny vždy 1 rodič….

přečíst více

Princezna se zlatou hvězdou

Ve středu 5. 2.  2020 děti v MKS navštíví balet žáků tanečního oddělení ZUŠ Princezna se zlatou hvězdou. Vybíráme 20 Kč.    

přečíst více