Připravené dítě

Co by dítě mělo umět pro lepší start?

* Vaše dítě určitě nezvládne všechny následující činnosti před nástupem do školky. Čím víc toho ale bude umět, tím to pro něj bude jednodušší.

* Vydržet bez maminky či tatínka v cizím prostředí. Postupně trénujte v rodině, později  i mezi méně známými lidmi.

* Obléknout se a svléknout, obout a zout – alespoň částečně, učitelky i děti určitě pomohou.

* Poznat svoji značku, kterou je označeno místo pro uložení jeho věcí.

* Poznat si svoje oblečení a obuv.

* Samostatně jíst lžičkou. Nechejte dítě jíst samostatně, i když sní méně.

* Pít z hrníčku.

* Umýt si ruce, utřít se do ručníku.

* Používat záchod stáhnout si tepláčky a spodní prádlo a zase si ho obléct.

* Vysmrkat se. Mějte na určeném místě papírové kapesníčky, aby se dítě naučilo samostatně smrkat a nečekalo, až mu někdo utře nos.

* Bezpečně chodit po schodech. Nenoste dítě v náručí, naučte je pod dozorem správnou chůzi po schodech, především dolů.

* Uklidit si po sobě hračky.

* Chodit na procházku. Odložte kočárek a nejezděte všude autem.

Co od školky očekáváte právem:

* Individuální přístup k vašemu dítěti, zájem o ně a pochopení pro jeho zvláštnosti.

* Respekt učitelky k vašim zásadám a výchovným postojům. 

* Rozumný denní režim, včetně hygieny, zdravého jídelníčku a dostatečného pohybu venku.

* Socializaci dítěte působením kolektivu. Prostřednictvím kontaktů s vrstevníky se učí spoluprácici, řešení konfliktů, a to v prostředí chráněném a usměrňovaném zkušeným dospělým. 

* Přiměřený rozvoj paměti a řeči, pracovních návyků a výtvarných dovedností (upravuje je Rámcový vzdělávací program).

Co MŠ splnit nemůže (ani kdyby se učitelky rozkrájely):

* Neudělá z nevychovaného dítěte vychované.

* Na rozvíjení hudebního či sportovního talentu nemá školka kapacitu ani odbornost.

* Neudělá z předškoláka prvňáka, který vzorně zasedne do lavice, popadne tužku a všechno hned zvládne.

* Ani ta nejzkušenější učitelka není psycholog, navíc má na starosti až 25 dětí a  je na ně většinu dne sama. Závažnější rodinné problémy (rozvod, úmrtí, zneužívání) může zohlednit, ale nemůže s dítětem individuálně pracovat.