Sled činností

6:30 – 9:35 Hry a zájmové činnosti podle volby dětí , individuální procvičování dovedností, seznamování s novými poznatky, hudební, výtvarné, pohybové, taneční aktivity během řízených individuálních a skupinových činností, hygiena, dopolední svačina
9:35 – 9:45 Příprava na pobyt venku
9:45 – 11:45 Pobyt venku na školní zahradě nebo vycházka od okolí MŠ
11:45 – 12:00 Převlékání, hygiena, příprava na oběd
12:00 – 12:30 Oběd
12:30 – 13:00 Hygiena, příprava na odpočinek
13:00 – 13:35 Četba, odpočinek
13:35 – 14:30 Vstávání dětí, hygiena, hry a zájmové činnosti
14:30 – 14:45 Odpolední svačina
14:45 – 16:30 Hry a zájmové činnosti, postupné rozcházení dětí domů

Od 15:30 do 16:30 hodin jsou v provozu pouze třídy sluníčková a berušková.
Děti z Motýlků si vyzvednete v Beruškách a děti z Koťátek ve Sluníčkách.