Archiv

Provoz mš o hlavních prázdninách ( červenec a srpen 2014 )


Rozpis naleznete v článku

Podmínky pro přijetí dítěte k prázdninovému provozu:

  • Žádost o přijetí dítěte do jiné MŠ mohou podat rodiče jen těch dětí, které po prázdninách nenastoupí do 1. třídy ZŠ.
  • Vyplněnou Žádost o přijetí k prázdninovému provozu v jiné MŠ rodiče odevzdají ve své mateřské škole do 31. 5. 2014 ( tiskopis si lze vyzvednout u třídních učitelek ).
  • Žádosti podané později nebudou akceptovány.
  • Žádost o přijetí k prázdninovému provozu ve všech MŠ mohou podat rodiče jen tehdy, když jsou oba zaměstnáni.