Aktuálně

Provoz letovických MŠ v období letních prázdnin 2020


Nahlášení dětí do všech MŠ žádáme nejpozději do 31. 5. 2020

MŠ Třebětínská MŠ Komenského MŠ uzavřeny MŠ Čapkova MŠ uzavřeny
1.7.- 3.7. 7.7.- 10.7. 13.7. – 17.7. 20.7. – 24.7. 27.7. – 31.7. 3.8. – 7.8. 10.8. – 14.8. 17.8. – 21.8. 24.8. – 28.8. 31.8.

Podmínky pro přijetí dítěte k prázdninovému provozu:

Žádost o přijetí dítěte do jiné MŠ mohou podat rodiče jen těch dětí, které po prázdninách nenastoupí do 1. třídy ZŠ.

Vyplněnou Žádost o přijetí k prázdninovému provozu v jiné MŠ rodiče odevzdají ve své mateřské škole také do 31. 5. 2020 (tiskopis je k vyzvednutí u třídních učitelek).

Žádost o přijetí k prázdninovému provozu ve všech MŠ mohou podat rodiče jen tehdy, když jsou oba zaměstnáni.