2014 - 2015

PŘÍRODNÍ ZAHRADA


Co je přírodní zahrada:

Přírodní zahrada je zahrada bez chemie, která poskytuje prostor k životu rostlin a živočichů z volné přírody. Není to divočina, na kterou by lidská ruka nesáhla, ale všechny zásady a činnosti zde probíhají s ohledem na veškeré její obyvatele a v souladu s přírodou. Aby mohla být zahrada certifikována jako Přírodní zahrada, musí splňovat ještě další 3 kritéria:

1. Nepoužívat žádné pesticidy (chemické prostředky na hubení plevele a škůdců)

2. Nepoužívat lehce rozpustná minerální hnojiva

3. Nepoužívat rašelinu k obohacování a úpravě půdy.

Projekt přírodní zahrady MŠ Komenského vypracovala ing. arch. Dana Václavíková inspirována akcí Plánování školní zahrady s rodiči dne 16. dubna 2013. Zahrada byla vybudována za finanční pomoci i technické podpory města a finanční podpory  SZIF (Státní zemědělský intervenční fond), pro kterou projekt navrhla MAS Partnerství venkova. Ve výběrovém řízení byla vybrána firma Holas a  od 1. 4. 2014 začala rekonstrukce, která je podrobně zachycena ve fotoknize Přírodní zahrady MŠ Komenského a popsána v závěrečné práci CŽS Učitelství pro MŠ na MU v Brně. Kniha i práce jsou k nahlédnutí v ředitelně MŠ.