Archiv

Prázdniny se blíží


Je to opravdu tak, příští týden v pátek se mateřská škola uzavře a děti i nás zaměstnance čekají zasloužené prázdniny. V případě mateřských škol nejsou tak dlouhé jako u škol pro větší děti a studenty, ale i tak se na ně všichni těšíme.

Školní rok 2016/2017 byl pro MŠ Komenského rokem úspěšným. Všechny naplánované akce se podařilo realizovat. Úvodní podzimní semináře, společná brigáda pro děti a rodiče, podzimní výtvarné dílny, vánoční besídky, masopustní karneval, Den Země pro veřejnost, Čarodějnice, setkání s maminkami ke Svátku matek, sportovní dopoledne, exkurze na Jezírko, pracoviště lipky v Soběšicích, výlety do Jeskyní blanických rytířů v Rudce a do historického areálu u hradu Bouzova, rozloučení s předškoláky. To jsou ve stručnosti hlavní akce, které zaměstnanci MŠ pro děti připravili. Mohli bychom vyjmenovat další  – divadla v MŠ i MKS nebo vystoupení kouzelníka .

I každodenní program, který paní učitelky ve třídách pro děti připravovaly, byl dostatečně pestrý. Některé děti si ho rozšířily o angličtinu, výuku hry na zobcovou flétnu, účast v taneční skupině BAMI – nadstandardní aktivity, které naše MŠ nabízí. Řada dětí využívala bezplatnou péči klinické logopedky ze soukromé logopedické kliniky LOGO za účelem zlepšení výslovnosti jednotlivých hlásek.

V edukativně stimulačních skupinách se děti systematicky připravovaly na první třídu, poznaly kolegyně učitelky a kolegu učitele ze ZŠ a seznámily se s povinností vypracovat domácí úkoly.

V dotazníkovém šetření, které proběhlo v 1. polovině června, rodiče jednoznačně vyjádřili spokojenost s naší mateřskou školou.

To nás velmi těší a zároveň zavazuje.

Během hlavních prázdnin kromě generálního úklidu celé budovy proběhne řada oprav. Všichni mají možnost sledovat proměnu zahradních domků – v prvním je sklad nádobí na vaření v písečné kuchyni, ve druhém bude dílna pro práci se dřevem (truhlářské ponky jsou již zakoupeny a čekají na instalaci) a ve třetí bude pekárna (na peci budou ještě provedeny menší úpravy). Poslední z domečků – připravovaná galerie – bude opraven až v roce 2018.

V září si děti uloží svoje věci do nových šatních boxů, které nahradí současné nevyhovují skříňky. Chceme také opravit přístupové schody a vyměnit věšáky na ručníky.

Údržba zahrady vzhledem k jejímu přírodnímu charakteru náš též stojí nemalé úsilí – nepoužíváme žádné chemikálie a plevelů se zbavujeme pouze ručně. Až na poměrně nákladné pravidelné sečení trávy všechny práce provádějí zaměstnanci MŠ. Velkou pomocí je pro nás účast rodičů na brigádách.

V září 2017 to bude již 35 let, co se otevřely brány MŠ Komenského. Toto výročí chceme oslavit uspořádáním Dne otevřených dveří. Všichni zájemci z řad veřejnosti  a bývalí absolventi se mohou přijít podívat, v čem se od té doby změnila.

Teď ale žijeme prázdninami, na oslavy je času dost.

Přejeme všem, dětem i rodičům, krásné, pohodové léto!