2019 – 2020

PRAVIDLA V BERUŠKOVÉ TŘÍDĚ


S dětmi jsme se domluvili na pravidlech, která budeme dodržovat. Děti si piktogramy pravidel výtvarně znázornily a společně si je pověsily na stěnu. Mezi nejdůležitější patří „SRDÍČKOVÉ PRAVIDLO“, které vede děti k toleranci a učí děti domlouvat se mezi sebou.