2018 – 2019

NÁVŠTĚVA V 1. A


Předškoláci ze Sluníček navštívili třídu 1. A. Děkujeme paní učitelce Radce Vaculové a dětem z její třídy za úžasnou hodinu, které jsme se mohli zúčastnit!