Archiv

Nadstandardní aktivity v MŠ


Po prázdninách se provoz v MŠ Komenského rozjel na plné obrátky, třídy jsou plné dětí a jak se po prázdninách plně zadaptují, můžeme začít s nadstandardními činnostmi.

V tomto školním roce u nás končí svoji činnost taneční skupina BAMI a přesouvá všechny tréninky do budovy na Tyršově ulici, kde sídlí Městská knihovna a Infocentrum. Letáčky rodiče jistě objevili v šatnách jednotlivých tříd.

Od příštího čtvrtku, t.j. od 14. 9. 2017 začíná v naší MŠ opět působit klinický logoped ze soukromé kliniky LOGO s.r.o. Pokud mají rodiče o logopedickou péči pro své dítě  zájem, mohou využít formulář vyvěšený v šatnách MŠ a zapsat svoje dítě. Logopedická péče bude probíhat vždy ve čtvrtek.

Od října začneme opět se seznamováním s angličtinou podle metody Steva Wattse (Wattsenglish). Po tříleté zkušenosti jsme se rozhodli nabízet angličtinu pouze předškolákům. Pokud v loňském roce absolvovaly angličtinu mladší děti a letos ještě předškoláci nejsou, výjimečně je v tomto školním roce v případě zájmu do skupin zařadíme. Upozorňujeme, že pro smysluplnou výuku angličtiny je třeba domácí příprava, společné sledování videonahrávek s rodiči, opakování slovíček, případně pomoc rodičů při vypracování domácích úkolů v textbooku. Počáteční investice je 650,- Kč, samotná výuka je součástí našeho ŠVP a je zdarma. Angličtina bude probíhat 1x každou středu, výjimečně může být termín změněn podle momentální situace v MŠ.

Pro hudebně nadané předškoláky je určena výuka hry na zobcovou flétnu pod vedením Mgr. Vladimíra Pečinky ze ZUŠ Letovice.

Výuka je zpoplatněna, probíhá ve skupinách 1x týdně, opět je nutná domácí příprava pod dohledem rodičů, maximální počet dětí, které mohou být zařazeny, je 12. Flétnička bude probíhat každé úterý.

Prosíme rodiče, aby se v případě zájmu o některou z aktivit neprodleně hlásili u svých třídních učitelek.