2018 – 2019

MAPUJEME MĚSTO


V rámci tématu Naše město Letovice se děti seznámily s termínem mapa. Starší děti se rozdělily do dvou skupin, každá skupina si vytvořila vlastní cestu, kterou přenesla do vlastní mapy. Druhý den si skupiny mapy vyměnily a dostaly za úkol podle mapy druhé skupiny postavit jejich cestu. Soustředění patrné z fotek vypovídá o tom, že úkol nebyl jednoduchý, ale že děti zaujal a obě skupiny svůj úkol splnily výborně.

Mapu Letovic si děti vystavěly na pískovišti. Tentokrát se rozdělily libovolně a vybraly si vlastní část Letovic: zámek s parkem, školku, COOP, nádraží,… A objevila se i malá myška (nebo pejsek?).